Energieswitch

Klimaattafel
Schone energie

Rotterdam wil een slim en betrouwbaar energiesysteem. Een systeem dat wordt gevoed door schone energiebronnen, zoals de zon, wind, warmte uit de bodem en het water. Die schone energie willen we niet alleen opwekken, maar ook opslaan. Zodat we er ook in de toekomst gebruik van kunnen maken.

Restwarmte is er in overvloed en kan een schone vervanger van aardgas zijn. We moeten het warmtenet dus optimaal inzetten, verduurzamen en moderniseren.

Om zo’n ingrijpende omslag te maken en in goede banen te leiden, zijn geschoolde mensen nodig. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid. Voor het creëren van sociaal draagvlak is het belangrijk om actief de samenwerking op te zoeken met lokale coöperaties. 

De klimaattafel Schone energie heeft in beeld gebracht hoe we de opwek van schone energie kunnen garanderen. Ook laten we zien hoe we kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar een duurzame energievoorziening in het stedelijk en het havengebied. We kijken naar plekken met potentie voor windenergie en waar kansen liggen voor de grootschalige opwek van zonne-energie.

Klimaatdeals Schone energie

© Gemeente Rotterdam