Energieswitch

Klimaattafel
Consumptie

Partijen die deelnemen aan deze klimaattafel verkennen hoe verandering in consumptie kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De tafel brengt in kaart welke initiatieven er al zijn in de stad, hoe die versterkt kunnen worden en welke nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatopgave. In het bijzonder richt de tafel zich op voedselconsumptie, verpakkingen en het bevorderen van hergebruik.

De klimaattafel Consumptie richt zich op ten eerste op de voedseltransitie: productie, consumptie en verspilling. Ten tweede richt ze zich op de transitie naar een circulaire economie: verminderen, hergebruiken, recyclen en repareren. Door het stimuleren van een plantaardig dieet, het scheiden van gft in de hoogbouw en het verminderen van de voedselverspilling dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie in 2030.   

Klimaatdeals Consumptie

© Gemeente Rotterdam